Oversikt over nettressursens deler

De ulike delene i nettressursen kan tas hver for seg, men for dem som vil gjennomgå hele anbefales det å ta delene i den rekkefølgen de er listet opp.

Del 1: Introduksjon
Del 2: Samarbeid/ samskriving
Del 3: Bias og cherry-picking
Del 4: Protokollen
Del 5: Innledende søk og siteringsdatabaser
Del 6: Kontrollerte emneord
Del 7: PICO, SPIDER og andre rammeverk
Del 8: Konseptkart
Del 9: Søk i PubMed/Medline
Del 10: Søk i Cinahl
Del 11: Søk i Cochrane Library
Del 12: Supplerende søk og håndsøk
Del 13: Utvelgelse
Del 14: Dataekstraksjon
Del 15: Meta-analyser og metasynteser
Del 16: Søkedokumentasjon
Aktuelle ressurser