Ny versjon av nettressursen er på plass

Nettressursen om systematiske litteratursøk ble til sommeren 2018. Siden da har vi stort sett holdt på med litt lett vedlikehold. Nå var tiden (over-)moden for å få en skikkelig gjennomgang. I tillegg til et lite ansiktsløft har vi gjort følgende endringer:

  • Nye søkeeksempler
  • Nye videoer som bruker det nye konseptkartet
  • Lagt til egen side for dataekstraksjon
  • Delt siden om PICO og konseptkart til to separate sider ettersom den var for lang.

Det som fortsatt gjenstår er en kvalitetssjekk her og der, oppdatering av noen referanser og et par av sidene skal nok utvides litt på sikt.

Uansett – vi håper at nettressursen er til nytte og glede. Meld gjerne i fra dersom du ser feil i linker osv.

Fremhevet

Oversikt over nettressursens deler

De ulike delene i nettressursen kan tas hver for seg, men for dem som vil gjennomgå hele anbefales det å ta delene i den rekkefølgen de er listet opp.

Del 1: Introduksjon
Del 2: Samarbeid/ samskriving
Del 3: Bias og cherry-picking
Del 4: Protokollen
Del 5: Innledende søk og siteringsdatabaser
Del 6: Kontrollerte emneord
Del 7: PICO, SPIDER og andre rammeverk
Del 8: Konseptkart
Del 9: Søk i PubMed/Medline
Del 10: Søk i Cinahl
Del 11: Søk i Cochrane Library
Del 12: Supplerende søk og håndsøk
Del 13: Utvelgelse
Del 14: Dataekstraksjon
Del 15: Meta-analyser og metasynteser
Del 16: Søkedokumentasjon
Aktuelle ressurser

Systematiske litteratursøk: et utgangspunkt

Denne bloggen ble opprettet som en base for opplæring i systematiske litteratursøk som utgangspunkt for å skrive systematiske litteraturoversikter. Kurset er basert på kurs som holdes av bibliotekansatte og må derfor sees fra den synsvinkelen. Det som omhandler planlegging og behandling av søket er dermed bedre dekket enn enkelte andre deler av jobben med systematiske litteraturoversikter. Ettersom bibliotekarer her ved UB Gjøvik som regel er mest involvert i de innledende fasene og gir støtte til selve søket er dette bedre beskrevet enn de deler vi som regel ikke er involvert i, nemlig utvelgelsen og sammenfatningen av funn. Meta-analyser er heller ikke vektlagt her. Det finnes utallige kilder til dette, og vi har samlet et lite utvalg på siden «Aktuelle ressurser«.

Vi gjør altså oppmerksom på at denne nettressursen ikke dekker alt man trenger å vite for å gjennomføre systematiske oversikter, men vi håper at kursstedet kan brukes som repetisjon for dem som deltar på kurs hos oss, som støtte for undervisere og at forskere, stipendiater og andre interesserte kan finne noe nyttig dette som selvstendig kurs.

Målet vårt med dette kurset er at brukerne kan få større innsikt i hva systematiske oversikter innebærer, kan få konkrete tips til søk og kilder som kan være til nytte og bli mer bevisste på egne kunnskaper og ferdigheter.

Velkommen hit.