Oversikt over nettressursens deler

Fremhevet

De ulike delene i nettressursen kan tas hver for seg, men for dem som vil gjennomgå hele anbefales det å ta delene i den rekkefølgen de er listet opp.

Del 1: Introduksjon
Del 2: Samarbeid/ samskriving
Del 3: Bias og cherry-picking
Del 4: Protokollen
Del 5: Innledende søk og siteringsdatabaser
Del 6: Kontrollerte emneord
Del 7: Konseptkart og PICO/ SPIDER
Del 8: Søk i PubMed/Medline
Del 9: Søk i Cinahl
Del 10: Søk i Cochrane Library
Del 11: Utvelgelse
Del 12: Meta-analyser og metasynteser
Del 13: Søkedokumentasjon
Aktuelle ressurser

Systematiske litteratursøk: et utgangspunkt

Denne bloggen ble opprettet som en base for opplæring i systematiske litteratursøk som utgangspunkt for å skrive systematiske litteraturoversikter. Kurset er basert på kurs som holdes av bibliotekansatte og må derfor sees fra den synsvinkelen. Det som omhandler planlegging og behandling av søket er dermed bedre dekket enn enkelte andre deler av jobben med systematiske litteraturoversikter. Ettersom bibliotekarer her ved UB Gjøvik som regel er mest involvert i de innledende fasene og gir støtte til selve søket er dette bedre beskrevet enn de deler vi som regel ikke er involvert i, nemlig utvelgelsen og sammenfatningen av funn. Meta-analyser er heller ikke vektlagt her. Det finnes utallige kilder til dette, og vi har samlet et lite utvalg på siden «Aktuelle ressurser«.

Vi gjør altså oppmerksom på at dette kurset ikke dekker alt man trenger å vite for å gjennomføre systematiske litteraturstudier, men vi håper at kursstedet kan brukes som repetisjon for dem som deltar på kurs hos oss, som støtte for undervisere og at forskere, stipendiater og andre interesserte kan finne noe nyttig dette som selvstendig kurs.

Målet vårt med dette kurset er at brukerne kan få større innsikt i hva systematiske litteraturoversikter innebærer, kan få konkrete tips til søk og kilder som kan være til nytte og bli mer bevisste på egne kunnskaper og ferdigheter.

Velkommen hit.