Cinahl

Cinahl står for Cumuliative and Allied Health Literature og er en database som utgis av Ebsco. Pakken som NTNU har tilgang til heter Cinahl complete og har mye fulltekst også knyttet opp.

I videoen under vises det hvordan man kan bruke konseptkart som utgangspunkt for søk i Cinahl


Videoen viser altså starten på søket. Det vil være nødvendig å gå systematisk gjennom konseptkartet.

Del 9HjemDel 11