Cochrane Library

Cochrane Library består av seks ulike databaser som utgis av Wiley. Du finner en oversikt over innholdet i de seks databasene her. Den eneste av databasene som finnes i fulltekst er Cochrane Reviews.

I videoen under vises eksempel på et søk i Cochrane Library med utgangspunkt i et konseptkart.

Det er viktig å påpeke at det er mange måter man kan utføre et systematisk søk på, og at det alltid er en god idé å sjekke brukerveiledningene til databasene. Cochrane har et eget område med mange tips.

Del 10HjemDel 12