Cochrane Library

Cochrane Library består av seks ulike databaser som utgis av Wiley. Du finner en oversikt over innholdet i de seks databasene her. Den eneste av databasene som finnes i fulltekst er Cochrane Reviews.

I videoen under vises eksempel på et søk i Cochrane Library med utgangspunkt i et konseptkart.

Hjem Del 11