Konseptkart

Et konseptkart er en betegnelse på tabellen hvor man beskriver søkebegreper. I konseptkartet bygger du opp emneord og nøkkelord som beskriver temaet ditt. Konseptkartet danner grunnlaget for søket, så det gjelder å legge godt arbeid ned i det.

I eksemplet nedenfor benyttes PICO som utgangspunkt, men dersom jeg har flere intervensjoner eller flere utfall som jeg er interessert i, lager jeg en kolonne for hver. Konseptkartet kan dermed bli PIICO, PICOOO osv.

Temaet jeg bruker er: Hvilken rolle spiller organisasjonskultur og arbeidsmiljø i utbrenthet hos sykepleiere på intensivavdelinger og i akuttmottak?


Del 7HjemDel 9