PubMed/ MEDLINE

PubMed er en av verdens mest kjente medisinske databaser. Den utgis av National Center for Biotechnology Information (NCBI) som er en avdeling av National Library of Medicine i USA. Databasen gir fri tilgang til søk i bibliografisk informasjon.

MEDLINE er en bibliografisk, medisinsk database som utgjør hovedkomponenten i PubMed. MEDLINE og PubMed har mer eller mindre det samme innholdet. MEDLINE har noe mer raffinert søkefunksjonalitet, mens PubMed har fordelen av å inkludere søk i blant annet PubMed Central (open access). Med unntak av ca 4 % er det samme innhold i PubMed og MEDLINE.

I videoen under har jeg gjort starten på et systematisk søk i PubMed med utgangspunkt i konseptkartet jeg laget her.

Du finner en fremgangsmåte (tekstlig fremstilling) for søk i PubMed her.

NB. Man trenger strengt tatt ikke å søke først på MeSH term i søkefeltet for MeSH og deretter søke på nøkkelord i søkefeltet for PubMed da PubMed uansett søker i både MeSH feltet og i nøkkelordfeltet samtidig (Se på Search details i høyre kolonne etter at du har søkt på noe for å se hvordan PubMed tolker søket ditt), men det kan være nyttig dersom du vil ha ekstra kontroll på hvor mange treff du får ved søk på nøkkelord versus emneord.

Det er samme fremgangsmåte i Ovid MEDLINE, men ettersom MEDLINE utgjør størstedelen av PubMed vil det sjelden være nødvendig å gjøre samme søk i begge databaser.

Del 8HjemDel 10