Samskriving/ samarbeid

gruppe tenkesymboler

Organisatoriske forberedelser

Når du skal gjøre systematiske litteraturstudier er det svært vanlig å samarbeide med noen. Avhengig av fagfelt og størrelse på prosjektet er det mulig å ha både fageksperter og metodeeksperter med på laget (Se også: Del 1: Introduksjon).

Samskrivende team kan bestå av alt fra de helt små, fra to personer, opp til store samarbeid som strekker seg over landegrenser og profesjoner. I de største samarbeidene anbefales det å ha en sekretær eller et sekretariat/ administrasjon som står for de daglige oppdateringene, møteinnkallinger, lagring og distribusjon av dokumenter osv. (Foster og Jewell, 2017). I noen store samarbeid kan det også være nødvendig å opprette ad hoc grupper til å løse et bestemt problem eller å innkalle eksperter til en spesiell oppgave, f.eks. statistikere til metaanalysedelen (Booth, Sutton og Papaioannou, 2016).

Tips: God informasjon og innledende møter kan bidra til færre konflikter og problemer. Temaer som bør dekkes i innledende møter er f.eks.

  • realistiske tidsfrister (en review kan ta et år å lage)
  • gruppens preferanser vedrørende software
  • utvikling av en god protokoll
  • distribusjon av arbeidsoppgaver/ roller i teamet

Tekniske forberedelser

For eksempel kan det være en god idé å opprette en felles epostadresse som alle kan få passord til. Denne adressen kan også være utgangspunktet for oppretting av brukerkontoer i ulike databaser. Dersom man f.eks. velger å opprette en gmail-konto vil man også kunne bruke Google Drive til utveksling av dokumenter og samskriving. Det finnes også andre slike tjenester. Eks: teamABC@gmail.com vil kunne brukes av alle til innlogging. (Ulempen er at man ikke kan se hvem som har bidratt med hva dersom samme epostadresse brukes.)

Det anbefales å opprette brukerkontoer i de ulike databasene fordi det da er mulig å lagre søk som enkelt kan tas opp og kjøres på ny. Det er også mulig å sette opp varsler slik at gruppen får varsling når det kommer nye dokumenter som passer med søkestrategiene. En felles epostadresse kan også brukes for å sette opp en RSS-leser, eks. theoldreader.com eller feedly.com, som holder styr på abonnementene.

Se mer om hva RSS er her:

Beskrivende tekst til RSS videoen

Litteratur:

Booth, A., Sutton, A. og Papaioannou, D. (2016) Systematic approaches to a successful literature review. 2nd ed. utg. Los Angeles, Calif: Sage.

Foster, M. og Jewell, S. (2017) Assembling the pieces of a systematic review : a guide for librarians. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield.

Del 1HjemDel 3