Søkedokumentasjon

Mens du gjennomfører søket er det viktig å føre en logg over hva du søker på, hvilke kombinasjoner du gjør og hvilke resultater du får i hver database. Det finnes mange måter å gjøre det på, og under får du forslag til hvordan det kan se ut.

Eksempel på søkedokumentasjonsskjema

I eksempelet under har vi undersøkt hvordan arbeidsmiljø og psykososial støtte på arbeidsplassen kan påvirke utbrenthet hos sykepleiere på intensivavdeliger og akuttmottak.. Vi har tatt utgangspunkt i konseptkartet. Tallene i kolonnene representerer antall artikler funnet i de ulike databasene. Hvert emneord er markert med om det er emneord (MeSH, Cinahl headings eller Emtree) eller nøkkelord. Dersom noe er nøkkelord i f.eks. Medline, men emneord i Cinahl er det søkt på det som emneord i Cinahl og nøkkelord i Medline.

  • MeSH= Medical subject headings
  • CH= Cinahl Headings
  • kw= keyword

Mange krever etterhvert også å ha med minst ett søk slik som det genereres av systemet, altså f.eks. et bilde av søket i Cinahl, samt oversikt over hvilke sjekklister som er brukt (eks. FHI eller CASP) og PRISMA flytskjemaet.

Eksempel på skjermdump fra søk i Cinahl:

Her er et bilde av PRISMA flytdiagram slik det ser ut før man har fylt inn data:

Skjermbilde av PRISMA flytdiagram før det er fylt ut

Se denne videoen for mer informasjon om utfylling av Prisma flytskjema:

Tekst som beskriver innholdet i videoen om PRISMA flytdiagram

Hva kreves av dokumentasjon? (oppsummering)

  • Litteraturmatrise/ søkedokumentasjon
  • Skjermdump fra søket i minst en database
  • Sjekklister, eks. CASP eller FHI
  • PRISMA flytskjema

Gå til toppen av siden

Del 15HjemAktuelle ressurser