Søkedokumentasjon

Mens du gjennomfører søket er det viktig å føre en logg over hva du søker på, hvilke kombinasjoner du gjør og hvilke resultater du får i hver database. Det finnes mange måter å gjøre det på, og under får du forslag til hvordan det kan se ut.

Eksempel på søkedokumentasjonsskjema

I eksemplet under har vi sett på hvordan pasienter med Ehlers-Danlos syndrom eller andre former for ustabile/hypermobile ledd som opplever leddsmerter kan ha effekt av fysioterapi eller ergoterapi for smertehåndtering eller smertereduksjon. Vi har tatt utgangspunkt i konseptkartet (se Konseptkart og PICO/SPIDER). Tallene i kolonnene representerer antall artikler funnet i de ulike databasene. Hvert emneord er markert med om det er emneord (MeSH, Cinahl headings eller Emtree) eller nøkkelord. Dersom noe er nøkkelord i f.eks. Medline, men emneord i Cinahl er det søkt på det som emneord i Cinahl og nøkkelord i Medline.

Søkeord Medline Cinahl Embase
1. Ehlers-Danlos syndrome (MeSH, CH, ET) 1491 457 3439
2. Joint instability (MeSH, CH, ET) 14267 7885 11893
3. Hypermobility (kw) 1749 799 3693
4. Arthralgia (MeSH, CH, ET) 10522 7939 50510
5. Joint pain (kw) 3906 2046 9053
6. Chronic pain (MeSH, CH, ET) 9201 18040 49268
7. Pain (MeSH, CH, ET) 234492 173262 1027184
8. Physical therapy (CH) 25064 120278 22000
9. Physical therapy modalities (MeSH, ET) 84937 84 65961
10. Occupational therapy (MeSH, CH, ET) 6254 32982 15147
11. Home occupational therapy (CH) 5 306 14
12. Pain relief (kw) 18304 10849 36643
13. Pain alleviation (kw) 270 131 512
14. Pain reduction (kw) 3111 1813 6484
15. Pain control (kw) 7606 4370 16200
16. Pain management (MeSH, CH, ET) 18921 2917 123252
17. 1 OR 2 OR 3 16430 8629 18024
18. 4 OR 5 OR 6 OR 7 236651 174264 1048840
19. 8 OR 9 91152 120297 72696
20. 10 OR 11 6255 21982 15152
21. 12 OR 13 OR 14 OR 15 OR 16 42884 18675 148537
22. 17 AND 18 AND 19 AND 21 18 4 45
22. 17 AND 18 AND 20 AND 21 0 0 5
  • MeSH= Medical subject headings
  • CH= Cinahl Headings
  • ET= Emtree
  • kw= keyword

NB. Dersom vi her hadde brukt PubMed i steden for Medline ville det også kanskje ha vært naturlig å søke i Cinahl og Embase med både nøkkelord og emneord på samme term, f.eks. selv om Occupational Therapy er etablert som emneord kunne vi også ha gjennomført søk på det som nøkkelord, for å få helt sammenliknbare treff ettersom PubMed tolker søk som både emneord og nøkkelord. (Se del om PubMed/Medline.)

Mange krever etterhvert også å ha med minst ett søk slik som det genereres av systemet, altså f.eks. et bilde av søket i Ovid MEDLINE, samt oversikt over hvilke sjekklister som er brukt (eks. FHI eller CASP) og PRISMA flytskjemaet.

Eksempel på skjermdump fra søk i Ovid MEDLINE:

Bilde av søk i Ovid MEDLINE

Her er et bilde av PRISMA flytdiagram slik det ser ut før man har fylt inn data:

Skjermbilde av PRISMA flytdiagram før det er fylt ut

Se denne videoen for mer informasjon om utfylling av Prisma flytskjema:

Tekst som beskriver innholdet i videoen om PRISMA flytdiagram

Hva kreves av dokumentasjon? (oppsummering)

  • Litteraturmatrise/ søkedokumentasjon
  • Skjermdump fra søket i minst en database
  • Sjekklister, eks. CASP eller FHI
  • PRISMA flytskjema

Gå til toppen av siden

Hjem Aktuelle ressurser